ΜΕΤΡΑ 3.1.8– «Υγεία και Ασφάλεια» και 4.1.20-«Ενεργειακή απόδοση και μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, επενδύσεις επί του σκάφους, έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης, διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα.

Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων.

Τα σκάφη θα πρέπει:

  • να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια / Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγιαeikona1
  • να είναι καταχωρημένα στο Εθνικό και Κοινοτικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - ΚΑΜ)
  • να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Μέτρο 3.1.8-«Υγεία και Ασφάλεια»

Ενέργεια 1 - "Βελτίωση της ασφάλειας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών" :

Σωσίβιες λέμβοι, ατομικοί ραδιοσημαντήρες εντοπισμού, ατομικές συσκευές επίπλευσης (PFD), φωτοβολίδες, συσκευές ρίψης σχοινιού, συσκευές πυρόσβεσης, αντλίες υδροσυλλεκτών και συστήματα συναγερμού, εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας και δορυφορικής επικοινωνίας, κάμερες ασφαλείας και συσκευές οπτικής απεικόνισης, εξοπλισμός για τη βελτίωση της ασφάλειας του καταστρώματος κ.α.

Ενέργεια 2 - "Βελτίωση των συνθηκών υγείας των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών":

Κιβώτια πρώτων βοηθειών, φάρμακα και συσκευές έκτακτης ανάγκης επί του σκάφους, παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής, παροχή οδηγών και εγχειριδίων για τη βελτίωση της υγείας επί του σκάφους κ.α.

Ενέργεια 3 - Βελτίωση της υγιεινής των αλιέων επί των αλιευτικών σκαφών:

Υγειονομικές εγκαταστάσεις, όπως τουαλέτες και εγκαταστάσεις πλύσης, μαγειρεία, συσκευές καθαρισμού του νερού για παροχή πόσιμου νερού, εξοπλισμός καθαρισμού για την τήρηση των συνθηκών υγιεινής επί του σκάφους, οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση της υγιεινής επί του σκάφους, συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων λογισμικού.

Ενέργεια 4 - Βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επί των αλιευτικών σκαφών:

Κιγκλιδώματα, υπόστεγα επί του καταστρώματος, εξοπλισμός για τη μείωση της σκληρής χειροκίνητης ανύψωσης, αντιολισθητική βαφή και ποδοτάπητες από καουτσούκ, ενδύματα εργασίας και προστατευτικός εξοπλισμός, ανάλυση και εκτιμήσεις κινδύνου, οδηγοί και εγχειρίδια για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας επί του σκάφους κ.α.

Μέτρο 4.1.20

Ενέργεια 1 - ": Βελτίωση της υδροδυναμικής του κύτους του σκάφους":

Επενδύσεις σε μηχανισμούς σταθερότητας, δαπάνες που σχετίζονται με τη χρήση μη τοξικών απορρυπαντικών, με τον μηχανισμό κίνησης πηδαλίου, η δοκιμή στις δεξαμενές για τη διαμόρφωση βάσης με στόχο τη βελτίωση της υδροδυναμικής κ.α.

Ενέργεια 2 - "Βελτίωση του συστήματος πρόωσης του σκάφους":

Ενεργειακά αποδοτικές προπέλες, ενεργειακά αποδοτικές γεννήτριες, στοιχεία πρόωσης με πηγές ανανεώσιμης ενέργειας, όπως ιστία, αετοί, ανεμόμυλοι, ανεμογεννήτριες ή φωτοβολταϊκά, μετατροπή κινητήρων ώστε να λειτουργούν με βιοκαύσιμα, δείκτες οικονομίας καυσίμων, συστήματα διαχείρισης καυσίμων και παρακολούθησης κ.α.

Ενέργεια 3 - Αλιευτικά εργαλεία και αλιευτικός εξοπλισμός:

α) αλλαγή από συρόμενα εργαλεία σε εναλλακτικά εργαλεία.
β) τροποποιήσεις σε συρόμενα εργαλεία.
γ) εξοπλισμός παρακολούθησης συρόμενων εργαλείων.

Ενέργεια 4 - Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ή θερμικής ενέργειας:

α) οι δαπάνες για τη βελτίωση των συστημάτων ψύξης, κατάψυξης ή μόνωσης για σκάφη κάτω των 18 m.
β) οι δαπάνες για την ενθάρρυνση της ανακύκλωσης της θερμότητας εντός του σκάφους στην οποία περιλαμβάνεται η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση της θερμότητας σε άλλες βοηθητικές εργασίες εντός του σκάφους.

Ενέργεια 5 - Έλεγχοι και συστήματα ενεργειακής απόδοσης.

Ενέργεια 6 - Μελέτες για τη διερεύνηση της συμβολής των εναλλακτικών συστημάτων πρόωσης και του σχεδιασμού του κύτους στην ενεργειακή απόδοση των αλιευτικών σκαφών

Δίνεται η δυνατότητα, σε ποσοστό 10% επί του συνολικού επιλέξιμου για κάλυψη τεχνικών εξόδων και απρόβλεπτων δαπανών. Με τον όρο τεχνικά έξοδα εννοούνται οι δαπάνες για αμοιβές για τη σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση υλοποίησης της πράξης, μελέτες επίβλεψης, μελέτες μηχανολογικού εξοπλισμού, εκπόνηση ναυπηγικών σχεδίων και εκθέσεων, κλπ.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η 23-10-2015 (ημερομηνία έγκρισης του ΕΠΑΛΘ 2014-2020).

 

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000 €.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η ένταση (%) της παρεχόμενης στήριξης εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα

Επικράτεια της χώρας

Απομακρυσμένα

Ελληνικά Νησιά

Πολύ μικρές, μικρές & μεσαίες επιχειρήσεις

50% 85%

Λοιπές επιχειρήσεις (Μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ)

30% 30%

Παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας, με αλιευτικά σκάφη ολικού μήκους έως 12 μέτρα που δεν χρησιμοποιούν συρόμενα εργαλεία

80% 85%

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 10.10.2017 έως τις 10.01.2018

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας για να λαμβάνετε τις ενημερώσεις μας.


Βρείτε μας στα Κοινωνικά Μέσα

 

Κεντρικά Γραφεία:

Θεσσαλονίκη : Κωλέττη 25Β, 54627
Τηλ.: 2310566767, Fax: 2310567890
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αθήνα : Πλατεία Καρύτση 4Α, 10561
Τηλ.: 2106146022, Fax: 2106146025
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αθήνα : Β. Αλεξάνδρου 41, 12132
Τηλ.: 2105773360, Fax: 2105590555
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Λάρισα : Φλωρίνης 37, 41335
Τηλ.: 2410238926, Fax: 2415005505
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ηράκλειο : Εθνικής Αντιστάσεως 158, 71306
Τηλ.: 2810289457, Fax: 2810289428
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ρέθυμνο : Λεωφ. Κουντουριώτη 23, 74100
Τηλ. & Fax: 2831025067
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αλβανία, Κορυτσά : Lagjia 9,
Rruga "Midhi Kostani", Pallati 10, Kati II, Kompleksi "CITY CENTER"
Τηλ. : +35582257680
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Χανιά : Εφέδρων Πολεμιστών 24, 73135
Τηλ.: 2821503189
email: [email protected]
Ρόδος : Αυστραλίας 114, 85100
Τηλ.: 2241038774, Fax: 2241038775
email: [email protected]
Ορεστιάδα : Βασ. Κωνσταντίνου 18, 68200
Τηλ.: 2552026866, Fax: 2552024266
email: [email protected]
Αλεξ/πολη : Λ. Δημοκρατίας 18, 68100
Τηλ.: 2551035848, Fax: 2551035848
email: [email protected]
Πάτρα : Τσαμαδού 44Α, 26222
Τηλ.:2610346500, Fax: 2616007299
email: [email protected]
Αλβανία, Τίρανα : Rr. Islam Alla,
Myslym Shyri, nr4, Τίρανα,
1023 Αλβανία
Τηλ. : +3554453 1916
email: [email protected]